Kapitel 1

I kapitel 1 ser vi på, hvordan projektet typisk afspejler organisationens udfordringer med kompleksitet og foranderlighed. Vi præsenterer en model, der tydeliggør to aspekter af alle projekter, henholdsvis det forudsigelige og det uforudsigelige, som kræver hver deres tænkemåder, kompetencer og arbejdsformer. De tænkemåder, kompetencer og arbejdsformer, som passer til det forudsigelige, kalder vi for den stabiliserende tankegang, og de, der passer til det uforudsigelige, kalder vi for den innovative tankegang. Vi argumenterer for, hvordan den menneskelige praksis i projektet er vigtigere end redskaberne, idet vi placerer samarbejde og samtaler som en forudsætning for at lykkes med både de forudsigelige og uforudsigelige dele af projektet.