Anette Zobbe
Telefon: +45 3233 1601

Anette Zobbe er managementkonsulent i Peak Con­sulting, uddannet cand.scient. i datalogi med videreuddan­nelser i informationspsykologi og organisationspsykologi og er IPMA-A­ certificeret.

Hun har arbejdet med projekt­ledelse i flere store projektorganisationer i mere end 25 år og har haft stort set alle ledelsesfunktioner indenfor fa­get. Anette har i en årrække været IPMA assessor og aktiv i Dansk Projektledelse.

Hun er rådgiver, foredragsholder, underviser og forfatter til en lang række artikler indenfor projektorganisering og tilhørende emner.

Elisabeth Plum
Telefon: +45 4038 0605

Elisabeth Plum har været direktør for sig selv siden 1995 og før det forsker på Roskilde Universitetscenter og orga­nisationskonsulent i en stor offentlig virksomhed. Hun er mag.art. i kultursociologi og psykoterapeut med speciale i organisationspsykologi. Elisabeth har hjulpet mange dan­ske og europæiske organisationer med ledelsesudvikling, teamledelse og kulturudvikling, og hun har ledet flere ud­viklingsprojekter, men har ingen formel projektlederuddan­nelse. I dag arbejder hun som rådgiver og foredragsholder og har skrevet mange artikler og flere bøger.