Kapitel 2 – Om projektet og dets landskab af relationer

I kapitel 2 dykker vi ned i projektets omgivelser, som er et sammensat landskab af nære og fjerne samarbejdspartnere. De har forskellige roller, positioner, prioriteringer og forestillinger om projektet, som kan være udfordrende at håndtere. Vi ser, hvordan den altid uperfekte organisation skaber rammer for dit projekt. Vi drøfter ejerskabet til projektet, og de forskellige veje og muligheder til magt og indflydelse, som du skal kende for at navigere klogt. Det handler også om at etablere og bruge de mange relationer i dit landskab og skaffe dig optimal og konstruktiv indflydelse, så I med projektet når de bedst mulige resultater.