Kapitel 4 – Projektlederen

I kapitel 4 undersøger vi det vigtigste redskab, du har som projektleder, nemlig dig selv og din måde at se og håndtere projektlederrollen på. I de foregående kapitler har vi nævnt, hvor vigtig din projektledelse er for teamets præstationer, og hvordan dine samarbejdsmåder påvirker jeres samspil med projektets landskab. Nu fortsætter vi med, hvad der påvirker din projektledelse på godt og ondt, og hvordan du kan blive dit eget bedste redskab ved at udvikle dit syn på dig selv og dine vilkår. Vi kommer ind på vigtigheden af dit mentale arbejdsmiljø, og du får indsigt i andre uopdyrkede aspekter af projektlederrollen. Vi afrunder med at præsentere to centrale redskaber, der kan hjælpe dig med at skabe teaming i hverdagen.