Kapitel 9 – Teamet præsterer ikke nytænkning

Casen i kapitel 9 handler om et tværfagligt projektteam, der ikke præsterer de forventede resultater, selv om deltagerne arbejder hårdt og engageret. Som projektleder prøver Morten på flere måder at hjælpe teamet, men nytænkningen udebliver, og han bliver forstyrret af ”bekymringsfætre”. Koordinering forveksles med samarbejde og værdifulde forskelle overses, og teamets privatpraktiserende arbejdsmåde forhindrer dem i at teame og bruge teamarbejdsformens innovative potentiale. Vi skal se på projektlederens rolle som edderkop og hans svigtende selvsyn, og på hvordan deltagerne ikke ved, hvordan man er en god teamdeltager eller kender deres dobbeltrolle. Her er flere ideer til, hvordan man lærer deltagerne at teame og bruge teamarbejdsformen aktivt.