Kapitel 5

Den første oversigt viser forskellen på den dominerende tankegang om forskelle og kompleksitetstankegangens, mens den anden oversigt viser de to synsvinkler på forskelle – forskelle som indhold eller forskelle som effekt.

‹ Tilbage til oversigten
To tilgange til forskelle
To synsvinkler på forskelle