Velkommen til hjemmesiden for
‘Uformel ledelse på tværs’

Bogen bygger på Elisabeth Plums bøger Teaming (2019) og Projektteaming (2021 – med Anette Zobbe) og er skrevet til praktikere på videre- og efteruddannelser og til studerende på professionsuddannelser og videregående erhvervsrettede uddannelser.

Her finder du udpluk af bogen og undervisningsmateriale til hvert kapitel.

Du kan hente materiale fra bogen her.

Om forfatteren

Elisabeth Plum udfordrer vanetænkningen om teamledelse og kulturforandring og inspirerer til at gå nye og mere handlingsrettede veje.

Læs indledningen og dele af kapitel 1.

Få overblik over hele bogens indhold og læs om bogens centrale begreber.

Er du projektleder, tovholder, teamleder, koordinator eller andet navn for at være
uformel leder med stort opgaveansvar, men uden personaleansvar?

Uformel ledelse er en særlig kunstart, men den bliver ofte gjort sværere, end den er, af både dig selv og din organisation, og det går ud over arbejdsglæden og kvaliteten af opgaveløsningen.

Køb bogen online

Du kan købe bogen på DJØF Forlag, hvor medlemmer får rabat.