Kapitel 10 – Din læreproces som projektleder

I kapitel 10 zoomer vi ind på selve det at lære. Vi udforsker, hvordan du kan udvikle de kompetencer, du har brug for, til generelt at blive dit eget og projektets bedste redskab og især til at lede den uforudsigelige del af dine projekter. Vi kommer ind på bestanddelene i en læreproces og de to typer læreprocesser, og hvordan læring kræver noget af dig. Vi afslutter med gode råd til kollegial sparring, som er et vigtigt element ikke bare i din, men også i dine omgivelsers læreproces. Som nævnt er der altid nogen, der skal lære noget i et projekt, og vi opfordrer dig til, at du under alle omstændigheder bliver en af dem.