Kapitel 8 – Styregruppe vil styre og kontrollere det komplekse udviklingsprojekt

Casen i kapitel 8 handler om projektlederen Emma, der har en innovativ projekttilgang. Hun møder en organisation, der har en stabiliserende tilgang, og som har bedt hende om at lede et innovativt projekt. Hun oplever, at styregruppen og ledelsen kræver en detaljeret tidsplanlægning og vil styre projektet i detaljer og hyppigt kontrollere status, mens hun vurderer, at der skal helt andre arbejdsformer til. Vi skal se, hvordan dette sammenstød viser sig på flere måder, og at vilkårsparathed spiller en anden rolle, end vi har set tidligere. Med et større selvsyn ville Emma bedre kunne skabe tykke relationer. Det viser sig også, at Emma fokuserer på det forkerte problem, og at hun må tage affære på trods af, at hun strengt taget ikke har mandat til det. Vi viser, hvordan hun kan konkretisere den innovative tilgang, og hvordan hun kan bruge bevidst ordvalg som redskab.